วัดพุทธจักรมงคลวราราม
Wat Buddhajakramonkolvararam

The Thai Buddhist Temple of Hawaii

872-A Second Street
Pearl City, Hawaii 96782
1-808-456-4176
Fax: 1-808-455-1808
EMail: watpearl@pixi.com

 

Past Events

Webmaster:  wat@muho.org